vcard

ErhvervsAdvokatVagt.dk


ErhvervsAdvokatVagt.dk er en gratis telefonisk advokatvagt, der alene yder mundtlig rådgivning. Vi giver dig en hurtig juridisk vurdering af din situation. Det tager ca. 5 minutter.

Vi yder rådgivning både til selvstændige erhvervsdrivende om erhvervsforhold og til privatpersoner om de mest almindelige personlige juridiske spørgsmål fx om arveforhold og dødsbobehandling, separation og skilsmisse, forældremyndighed og deling af fællesboet, retssager, straffesager, fast ejendom og bolighandler, leje af bolig og erstatning.

Kontakt

Kontakt sker igennem telefon - Telefonen er åben mandag til fredag i tidsrummet kl. 13 - 14. Henvendelse tlf. 25 77 53 81.

Vi holder lukket i skolernes sædvanlige ferie og fridage og helligdage.

Du kan også møde op personligt:

  • Roskilde - Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14 , 4000 Roskilde. Onsdag kl. 17-18:30. Lukket i skolernes ferie.

  • Holbæk - CityAdvokat.dk | Vækstfabrikken, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk. Tirsdag kl. 16-17. Lukket i skolernes ferie.

  • Odense - CityAdvokat.dk | Dronningegården, Dronningegade 23, 5000 Odense C. Torsdag kl. 16-18. Lukket i skolernes ferie.